Zapytanie ofertowe 3

Zainteresowany naszą ofertą?
Skontaktuj się z nami:

  • Phone@2x

    (056) 655 06 12

  • Mobile@2x

    +48 601 623 478

  • tatxyz

W związku z realizacją projektu „Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa TAT ELECTRONIC Elżbieta Karczewska – Tlałka poprzez wdrożenie e-usługi”,
Nr RPKP.0403.00-04-074/13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
realizowanych przy udziale środków funduszy europejskich zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty na :

- realizację dwóch filmów reklamowych systemu multimedialnego EMC

Filmy powinny zawierać :
- ujęcia najbardziej istotnych cech systemu
- lektora prowadzącego
- zdjęcia z kilku przykładowych instalacji
- zrzuty ekranów
- animacje i opisy
- film Full HD- 1920 x 1080, mpg4 i mov , bit rate min 5Mb/s

Oferta powinna zawierać:
- datę sporządzenie oferty,
-nazwę i adres wykonawcy,
- termin wykonania zamówienia
-wartość oferty netto/brutto
-termin ważności oferty
-podpis wykonawcy

Miejsce i termin  złożenia oferty  cenowej;
oferta powinna być przesłana mailem,  za pośrednictwem poczty, lub dostarczona osobiście do biura firmy
TAT electronic ul. Kociewska 30a  87-100 Toruń

termin składania ofert upływa  w dniu 31 lipca  2014

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi  w oparciu o kryterium  ceny w dniu 01.08.2014

Ue@2x